Hoe Heet Deze Boom?

Of: Bomen determineren op een gemakkelijke manier

Inleiding

Deze website biedt u makkelijk determineren van bomen. Het is daarbij wel zaak dat je een aantal kenmerkende eigenschappen hebt waargenomen, bijvoorbeeld een blad, of kleur en vorm van de boom enz. Het is de bedoeling dat je de naam van de boom kunt achterhalen aan de hand van eigenschappen betreffende het blad of de naalden, de vruchten of kegels die de boom draagt, en de boom zelf. Let wel: De bomen die zijn opgenomen zijn de "volwassen" bomen die je in de vrije natuur zou kunnen tegenkomen. Voor gebruik op de smartphone is er ook een android app beschikbaar in Google Play Store.Hoe werkt het?


Allereerst kies je het type boom: Naald- of loofboom. Dat kan middels het menuutje aan de rechterzijde, of de buttons onderaan deze pagina.

Twee lijsten verschijnen in beeld. De linkerlijst geeft de verschillende eigenschappen van de bomen. Het rechterrijtje geeft de bomen weer die in de database zitten. Klik nu op een van de eigenschappen in het linkerlijstje en dan verschijnen in de rechterlijst de waarden die de eigenschap kan aannemen.
Kies nu de waarde van de eigenschap van de boom die je hebt hebt gezien, bijvoorbeeld: Je klikt op bladrand en vervolgens in de rechterlijst op de waarde 'getand'.
Klik vervolgens op de verder knop.
Nu verschijnt in de rechterkolom de lijst met bomen die een getande bladrand hebben, de eigenschappen van die bomen (met getande bladrand dus) staan nu in het linkerrijtje. Klik vervolgens een volgende eigenschap in het linkerrijtje, en een waarde in het rechterrijtje, klik verder. Nu verschijnen er bomen in het rechterrijtje met een getande bladrand en bijvoorbeeld een gegroefde bast. Door het proces te herhalen voor andere eigenschappen en waarden zul je uiteindelijk op één boom uitkomen. Als je niet zeker weet welke waarde de eigenschap precies heeft (is het blad diepingesneden of toch handvormig... ehhh...), dan kies je gewoon twee of meer waarden in het rechterrijtje! Dit doe je door control ingedrukt te houden en dan op de waarden te klikken.

De Knoppen

Verder
Als je in beide listboxen een waarde hebt geselecteerd, klik dan op de verder knop om naar de volgende fase te gaan.

Herstart
Met deze knop kun je het selectieproces opnieuw starten. Dit kan ook ook reeds voordat je een oplossing hebt gevonden, bijvoorbeeld als je vermoedt dat
je misschien een onjuiste keuze hebt gemaakt. Dan begin je gewoon even opnieuw.

Naald
Ga naar het Naaldbomen gedeelte (als je nu bij Loofbomen zit).

Loof
Ga naar Loofbomen (als je nu met Naaldbomen bezig bent).

Terug
Terug naar de beginpagina.

Spieken
Selecteer één of meerdere boomnamen in de rechterkolom en klik dan op Spieken om alvast eens te kijken naar alle attribuutwaarden en een foto.

Beginnen!Kies Loofbomen of Naaldbomen om te starten