Hoe Heet Deze Boom?

Of: Bomen determineren op een gemakkelijke manier

Privacy Policy

Hoe heet deze boom? vraagt van u geen enkele persoonlijke informatie. Enkel uw surfgedrag op de website wordt bijgehouden (door Google Analytics) om de werking van de site te optimaliseren. Deze informatie wordt niet gebruikt voor enige vorm van marketing doeleinden of ter beschikking gesteld aan derden, en is niet naar u persoonlijk te herleiden.

Verder maakt deze website maakt gebruikt van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based advertising te promoten. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website.
Bij de registratie van een vergoeding door Daisycon krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data wordt door Hoe heet deze Boom? niet actief verwerkt voor welk doeleinde dan ook. Het gebruik van affiliate cookies vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.
Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon.